NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Etapy modernizácie

Modernizácia môže byť členená do niekoľkých etáp, ktoré sa môžu prevádzať postupne alebo v celku podľa finančných možností objednávateľa. Celá modernizácia by však mala byť ukončená do 5-tich rokov. Odporúčame začať zariadeniami, ktoré od začiatku začnú šetriť elektrickú energiu a tým prispievať jednak k zvýšeniu komfortu jazdy a tiež k šetreniu prostriedkov pre pokračovanie alebo urýchlenie následnej modernizácie a prispôsobeniu výťahu platným normám.
    Etapy modernizácie:
  1. Výmena reléového rozvádzača za mikroprocesorový a výmena a doplnenie elektroinštalácie v šachte výťahu (v súvislosti s budúcou inštaláciou nových bezpečnostných prvkov pre nový systém riadenia - elektroinštalácia k ovládacím prvkom, visiacich káblov kabíny, osvetlenia výťahovej šachty, výmena hlavného vypínača výťahu, zosilnenie osvetlenia strojovne, výmena šachtových privolávačov s polohovou signalizáciou apod.)
  2. Výmena starého pohonu za nový vrátane výmeny nosných prvkov – nosných lán, obmedzovača rýchlosti a pod.
  3. Výmena výťahovej kabíny (vrátane celého rámu s obojstrannými zachytávačmi) a jej vybavenia podľa prianí zákazníka, vrátane kabínových dverí a elektroinštalácie v kabíne. Montáž nových vodiacich prvkov pre výmenu a montáž novej protiváhy (protizávažie je možné v niektorých prípadoch posunúť a tým je možné zvýšiť nosnosť a zväčšiť podlahovú plochu kabíny).
  4. Montáž nárazníkov do priehlbne šachty, montáž rebríka do priehlbne šachty a oddelenie kabíny a protiváhy, výmena šachtových dverí prípadne portálov.
  5. V prípade drôteného alebo skleneného ohradenia výťahovej šachty upraviť ohradenie v zmysle noriem obložením šachty pevným a prierazu odolným materiálom (prevažne doskami cetris, alebo bezpečnostným sklom a pod.)