NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

1. Etapa modernizácie - rozvádzač a elektroinštaláca strojovne

reléový rozvádzač VRN3 Výmena reléového rozvádzača za mikroprocesorový a výmena a doplnenie elektroinštalácie v šachte výťahu (v súvislosti s budúcou inštaláciou nových bezpečnostných prvkov pre nový systém riadenia - elektroinštalácia k ovládacím prvkom, visiacich káblov kabíny, osvetlenia výťahovej šachty, výmena hlavného vypínača výťahu, zosilnenie osvetlenia strojovne, výmena šachtových privolávačov s polohovou signalizáciou apod.)

Montujeme rozvádzače od firmy MEZSERVIS Vsetín, ktorá nadviazala na dlhoročnú históriu elektrotechnickej výroby vo Vsetíne. Patrí medzi oficiálne partnerské firmy SIEMENS. Základným fundamentom spoločnosti sú požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť.

Modernizácia starého reléového rozvádzača sa uskutočňuje výmenou za:

 • Adaptér – je určený na rekonštrukciu starých reléových výťahových rozvádzačov. Ponúka mikroprocesorové riadenie, ktoré plne nahradí a v mnohých smeroch predčí pôvodné reléové riadenie. Jedná sa však o neplnohodnotnú modernizáciu.

 • Rozvádzač s frekvenčným riadením - je určený na postupnú alebo jednorázovú úplnú - plnohodnotnú modernizáciu starých reléových rozvádzačov používaných v panelových domoch. Spracovávajú sa presne podľa technického zadania zákazníka.

 • Rozvádzač s frekvenčným riadením
  • Výťahový rozvádzač 4VDNxxF – s mikroprocesorovým riadením a frekvenčným meničom pre reguláciu otáčok je určený ku kompletizácii s jednorýchlostným a dvojrýchlostným výťahovým motorom do 24 staníc a rýchlosťou do 4m/s. Typ meniča a použitie spätnej väzby pohonu určuje výrobca podľa konkrétneho typu výťahu. (Typ frekvenčného meniča : CONTROL TECHNIQUES UNIDRIVE SP1406 4kW/9,5A.)
  • Výťahový rozvádzač MOROS - s mikroprocesorovou riadiacou jednotkou. Reguláciu otáčok zaisťuje špičkový frekvenčný menič UNIDRIVE SP, ktorý dokáže snímať prevádzkové zaťaženie kabíny a podľa vyhodnotenia upravovať zberný program. Použitie tohto meniča dáva možnosť inštalovať zariadenie pre samovyprostenie osôb v prípade výpadku prúdu. Je možno naprogramovať parkovaciu stanicu, druh zberného riadenia, druh signalizácie, zápis prevádzkových hodín a spotreby elektrickej energie, monitorovanie chýb, časovú blokáciu a ďalšie prevádzkové paramatre. Rozvádzač umožňuje pripojenie na pôvodnú elektroinštaláciu v šahte s drobnou úpravou v prípade postupnej modernizácie. Tento rozvádzač je určený pre výťahový stroj programu MODI 300 a MODI 320.

Nová skriňa rozvádzača s frekvenčným riadením
  Výhody použitia frekvenčných meničov:
 • vysoký komfort jazdy, plynulý rozjazd a dojazd, presnosť zastavovania kabíny v staniciach
 • úspora elektrickej energie (o 30%)
 • nižšie tepelné namáhanie elektromotora
 • menšie opotrebenie mechanických častí výťahu
 • dlhšia životnosť trakčnej kladky
 • výrazné zníženie hlučnosti výťahu
 • je určený pre jedno a dvoj rýchlostné motory
Ako sa rozhodnúť pri objednávaní rozvádzača výťahu?

Výrobcovia výťahových rozvádzačov sa rozdeľujú podľa toho či dodávajú spolu so svojim výrobkom aj softvér pre monitoring a programovanie výťahových rozvádzačov. Ak rozvádzač je ovládaný prostredníctvom externého softvéru (všetky nadstavenia a monitoring) tak tento softvér sa montážou v bytovom dome musí stať majetkom vlastníkov bytov. Monitoring výťahu by mal byť tiež k dispozícií. Niektoré firmy považujú tento softvér a manuál k rozvádzaču za duševné vlastníctvo a z toho dôvodu Vám ho neposkytnú. V tom prípade sa montážou takéhoto rozvádzača stávate doživotne zaviazaní na servis k danej servisnej organizácii. V prípade nespokojnosti s poverenou servisnou organizáciou, ktorá rozvádzač montovala, nebudete môcť v budúcnosti jednoducho vymeniť servisnú organizáciu za inú ....... jedine kúpou a výmenou nového rozvádzača.