NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

4. Etapa modernizácie - výmena šachtových dverí a vybavenia šachty

Montáž nárazníkov do priehlbne šachty, montáž rebríka do priehlbne šachty a oddelenie kabíny a protiváhy, výmena šachtových dverí prípadne portálov.

Nové šachtové dvere môžu byť centrálne aické nebo ručné otočné, ktoré sú osadené kontrolnou uzávierkou, zabudovaným samozatváračom a priehľadovým okienkom. V zárubni dverí na každom poschodí vrátane východzej stanice sú osadené presvetlené ovládače v prevedení antivandal so signálom o zázname požiadavky a rolujúci digitálny displej so šípkami smeru jazdy a polohy výťahu.