NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

5. Etapa modernizácie - výmena ohradenia šachty

drôtené pletivo výťahovej šachty
V prípade drôteného alebo skleneného ohradenia výťahovej šachty upraviť ohradenie v zmysle noriem obložením šachty pevným a prierazu odolným materiálom (prevažne doskami cetris, alebo bezpečnostným sklom a pod.)
drôtené pletivo výťahovej šachty sklenená výplň výťahovej šachty