NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Kabínové dvere

Staré ručné plechové kabínové dvere

Kabínovými dverami je možné osadiť aj staré drevené kabíny. Skrátia sa steny kabíny vrátane podlahy a stropu a do vzniknutého priestoru sa vloží zárubňa s prahom a ovládacím mechanizmom kabínových a šachtových dverí. Mechanizmus otvárania šachtových dverí je oproti pôvodnému systému bezhlučný.

Automatické kabínové dvere nezmenšujú priestor pôvodnej kabíny a rovnako tak nezužujú vstupný priestor v zárubni kabíny.

Montážou kabínových dverí do výťahu zvyšujete bezpečnosť prepravovaných osôb podľa normy STN EN 81-1 (odstraňovanie rizík).

    Kabínové dvere môžu byť dvojaké:

  • teleskopické - 2, 3, 4, 6 - panelové
    • centrálne - otvárajú sa do strán
    • otvárajú sa len do jednej strany
  • busové - skládacie - 4 - panelové

Automatické skládacie busové kabínové dvere namontované do starej drevenej kabíny.

Automatické busové kabínové dvere v starej kabíne - pohľad na prah otvorených dverí Automatické busové kabínové dvere v starej kabíne - pohľad na strop otvorené dvere Automatické busové kabínové dvere v starej kabíne - pohľad na strop zavreté dvere Automatické busové kabínové dvere v starej kabíne - pohľad na prah zatvorených dverí Automatické busové kabínové dvere v starej kabíne - otvárajúce sa dvere

Automatické skládacie busové kabínové dvere dodané ako súčasť novej nerezovej kabíny EMESA I.
Automatické busové kabínové dvere Automatické busové kabínové dvere - pohľad a prah zavretých dverí Automatické busové kabínové dvere - pohľad na prah otvorených dverí Automatické busové kabínové dvere - zavreté Automatické busové kabínové dvere - otvárajúce sa Automatické busové kabínové dvere - otvorené