NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Vznik spoločnostivýťah EL.VY.S. Poprad, s.r.o. vznikol zápisom do obchodného registra dňa 13.01.2004. Spoločnosť EL.VY.S. Poprad, s.r.o. vznikla z dôvodu vyplnenia prázdneho miesta po rozhodnutí OSBD Poprad zrušiť úsek údržby. Založili ju dvaja zamestnanci zrušeného úseku údržby OSBD Poprad a bývalí montéri zdvíhacích zariadení Pozemných stavieb Poprad. Spočiatku sme zabezpečovali údržbu elektroinštalácie a prevádzku výťahov na živnostenské oprávnenia spolu s ďalšími potrebnými oprávneniami. Neskôr, ako sa firma stávala známou a z dôvodu rozšírenia portfólia spravovaných bytových domov firma zmenila právnu formu v januári 2004 na spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom na EL.VY.S. Poprad, s.r.o. Spoločnosť spočiatku zabezpečovala údržbu len bytovým domom pod správou OSBD Poprad, avšak postupne sa začali bytové domy osamostatňovať od svojich pôvodných správcov a do portfólia našej spoločnosti začali už v priebehu roka 2004 pribúdať aj bytové domy, ktoré si založili SVB a mali záujem o naše služby. Aj v súčasnosti zaznamenávame prírastky bytových domov do nášho portfólia, čo nás teší a sme pripravený vyhovieť Vaším požiadavkám.
Chceme Vám poskytovať kvalitné služby v oblasti elektroinštalácií, bleskozvodov a výťahov a zabezpečovať bezpečnú prevádzku týchto vyhradených technických zariadení.
Uvedomujeme si, že každé naše rozhodnutie má dopad na budúcnosť všetkých zúčastnených strán. Uprednostňujeme osobný kontakt a individuálny prístup.