NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

Adaptér

reléový rozvádzač VRN3

V každom prípade odporúčame výmenu zastaraných reléových rozvádzačov aj z dôvodu, skončenia výroby náhradných dielov. Dokážeme opraviť reléový rozvádzač, aj výmenu opotrebovaného relé, ale nevieme dať záruku na celkový chod rozvádzača, nakoľko všetky súčiastky v rozvádzači sú už rokmi používania opotrebované. Poruchovosť týchto rozvádzačov je vysoká, preto odporúčame lacnejšie riešenie a to náhradu reléového rozvádzača za adaptér. Výmena reléového rozvádzača za adaptér je správny krok, ktorý vedie k zníženiu (odstráneniu) poruchovosti pôvodného rozvádzača a zvýšeniu spoľahlivosti výťahu. Avšak nie je to plnohodnotná modernizácia. Plnohodnotnou modernizáciou je výmena za rozvádzač s frekvenčným riadením, ktorý zvyšuje komfort jazdy a úsporu elektrickej energie až o 30%.

Montujeme rozvádzače a adaptéry od firmy MEZSERVIS Vsetín, ktorá nadviazala na dlhoročnú históriu elektrotechnickej výroby vo Vsetíne. Patrí medzi oficiálne partnerské firmy SIEMENS. Základným fundamentom spoločnosti sú požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť.

  Mikroprocesorové rozvádzače a adaptéry umožňujú pripojenie rôznych doplnkov podľa potrieb zákazníka, napr:

 • tlačítka s potvrdením voľby ( po stlačení voľby sa led dióda na tlačítku rozsvieti a výťah zastaví v navolených poschodiach, alebo pozbiera osoby v smere jazdy)
 • digitálna signalizácia ( zobrazuje poschodie v ktorom sa kabína nachádza a smer jazdy )
 • zvukový hlásič poschodí ( zvukovo hlási poschodie v ktorom sa kabína nachádza)
 • gong ( zaznie po zastavení v stanici)
 • núdzový zdroj osvetlenia ( v prípade výpadku elektrickej energie svieti v kabíne núdzové po dobu cca. 2 hodiny)
 • núdzový zdroj na dojazd výťahu do stanice ( v prípade výpadku elektrickej energie núdzový zdroj zabezpečí dojazd kabíny do najbližšej stanice)
 • komunikátor ( v prípade poruchového stavu výťahu sa aický spoji zo servisnou firmou. Nutnosť pripojenia pevnej telefónnej siete, alebo GSM brány)
 • revízna jazda ( možnosť pripojenia ovládania výťahu zo stropu kabíny- servisne účely)
 • DUPLEX ( možnosť prepojenia dvoch výťahov medzi sebou. Tlačítkom jedného z výťahov sa privolá kabína, ktorá je v požadovanom smere jazdy, alebo sa nachádza bližšie k danej voľbe)

Adaptéry – sú určené pre rekonštrukcie starých reléových výťahových rozvádzačov. Ponúkajú mikroprocesorové riadenie, ktoré plne nahradí a v mnohých smeroch predčí pôvodné reléové riadenie.

 • Adaptér DR 10 – je určený pre jednorýchlostné výťahy s pôvodnými rozvádzačmi VRN3, VKR 40 a VCN 3.9
 • Adaptér DA 01 – je určený pre dvojrýchlostné výťahy s pôvodnými rozvádzačmi SP 40
 • Adaptér DA 03 – je určený pre dvojrýchlostné výťahy s pôvodnými rozvádzačmi RND
Adaptéry je možné spojiť do duplexného riadenia, alebo systému blokovania súbežných jázd.

mikroprocesorový adaptér DR10 mikroprocesorový adaptér DA01

Adaptér DR10 - mikroprocesorové rozvádzače sa zapájajú na pôvodnú elektroinštaláciu. Účel zariadenia je nahradiť dožívajúcu relé logiku u osobných výťahov TOV250/0,7 a TOV 320/0,7 moderným elektronickým riadením pri zachovaní zostávajúcej inštalácie kabíny a šachty. Adaptér obsahuje novú silovú časť (tru stýkače) zo všetkými spätnými väzbami do riadiacej karty E 148. Do zariadenia je možné doplniť revíznu jazdu.
Karta E148 ke kompaktné mikroprocesorové riadenie splňujúce požiadavky výťahovej techniky. Je použiteľná pre všetky druhy pohonov výťahov. Umožňuje pripojenie všetkých druhov ručných i aických dverí. Všetky kontrolné a riadiace funkcie sú sústredené na jeden plošný spoj. Pripojené stýkače a relé sú ovládané miniatúrnymi relé na riadiacej doske.

Adaptér DA01 - výmena zariadenia nevyžaduje zásah do elektroinštalácie výťahu s výnimkou rozvádzača. Vylúčenie výťahu z prevádzky sa tak skracuje na niekoľko hodín. Adaptér DA je určený pre modernizáciu rozvádzačov SP 40, RJD, RND. Adaptér nahrádza dožívajúcu relé logiku v osobných výťahoch s rozvádzačmi typu SP 40, RJD a RND moderným elektronickým riadením pri zachovaní čo možno najviac komponentov z pôvodnej elektroinštalácie výťahu. Výmena zariadenia vyžaduje minimálne zásahy do elektroinštalácie výťahu. Adaptér sa montuje do skrine pôvodných rozvádzačov SP 40 alebo RND (RJD).