NON-STOP poruchová a havarijná služba 0908-646454

3. Etapa modernizácie - výmena kabíny výťahu

nerezová kabína

Výmena výťahovej kabíny (vrátane celého rámu s obojstrannými zachytávačmi) a jej vybavenia podľa prianí zákazníka, vrátane kabínových dverí a elektroinštalácie v kabíne. Montáž nových vodiacich prvkov pre výmenu a montáž novej protiváhy (protizávažie je možné v niektorých prípadoch posunúť a tým je možné zvýšiť nosnosť a zväčšiť podlahovú plochu kabíny).

Nová kabína má nový rám s obojstrannými zachytávačmi, podlahu s protišmykovým povrchom a ohradenie z ťažko horľavého materiálu. Môže byť zväčšená až o 25 cm oproti pôvodnej kabíne. Vstup do kabíny môže byť osadený centrálnymi aickými dverami alebo centrálnymi busovými dverami. Tým dôjde k odstráneniu hluku spôsobeného odkláňacím magnetom. Konštrukcia kabínových dverí umožňuje inštaláciu šachtových dverí ručných i aických. Kabínové dvere nezväčšujú požiadavku na priestor v kabíne. V kabíne je osadené ovládacie tablo v prevedení antivandal s presvetlenými ovládačmi staníc, dverí a núdzového signálu. Do tabla môže byť integrovaný telefón pre privolanie obsluhy v prípade uviaznutia osôb, núdzové svetlo a digitálne rolujúci ukazovateľ pohybu výťahu a poschodí. Tablá sú rôzne od rôznych výrobcov a umožňujú na ukazovateli aj zobrazovanie informácií o prevádzkovom stave výťahu. Doplnky vnútorného interiéru kabíny sú prevedené v nereze, kabínové dvere môžu byť opatrené nástrekom komaxit a oteru vzdorným lakom alebo môžu byť nerezové. Na kabíne výťahu je inštalovaný ovládač servisnej jazdy. Výbavu kabíny je možné rozšíriť podľa požiadaviek odberateľa.

nerezová kabína

Nová káblová el. inštalácia v šachte je plne osadená otrasuvzdornými konektormi, čo minimalizuje poruchovosť a zaručuje vysokú spoľahlivosť. Všetky nové diely sú chránené proti korózii zinkovaním.

Kabínový ovládač a privolávače

Nerezové antivandalné vyhotovenie s podsvieteným potvrdením voľby, digitálne rolujúci ukazovateľ polohy – poschodia a smeru pohybu výťahu. Rovnako tak privolávače sú antivandalné nerezové s jedným tlačítkom s podsvieteným potvrdením voľby a digitálne rolujúcim ukazovateľom pochodia a smeru pohybu výťahu.

Do nových kabín výťahov, ale taktiež aj do starých kabín výťahov dodávame nové kabínové ovládače bez alebo s displejom ukazujúcim smer pohybu a poschodia. Taktiež ich nové prevedenie umožňuje potvrdenie voľby podsvietením.

Nové tlačidlové ovládače sú určené ako náhrady doteraz používaných tlačidiel, ale ako aj tlačidlá k novým rozvádzačom firmy MEZSERVIS Vsetín. Aj pri adaptéroch, ktoré sú náhradou za reléový rozvádzač je možné displejové zobrazovanie nielen na kabínovom ovládači, ale aj na vonkajších privolávačoch.